I Morsø Kommune vil man gøre en gammel, ubrugt molergrav til et paradis for sommerfugle.

Af Jakob Skovlund Hansen

Mere end halvdelen af de danske sommerfuglearter er enten truede eller helt forsvundet, og i løbet af få år er der forsvundet 12 sommerfuglearter fra Danmark.

Men det skal der nu laves om på i Morsø Kommune. Her har man netop vundet A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence om det bedste sommerfugleprojekt. Med prisen følger 100.000 kroner.

Projektet skal foregå i en gammel molergrav ved Klovbakker. Her skal der, ifølge planen, sættes kvæg ud, som skal sørge for, at græsset bliver holdt nede. Samtidig skal kratbevoksningen ryddes og bruges til blandt andet insekthoteller.

Stor glæde på Mors

Der er stor tilfredshed med projektet hos formanden for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune, Meiner Nørgaard (DF).

”Vi har et mål om, at vi gerne vil udbrede fauna og flora i det omfang, det kan lade sig gøre. Der passer sådan et projekt som dette jo helt perfekt ind,” siger han og fortæller, at der i kommunen har været stor enighed om at deltage i projektet.

”Alle i Morsø Kommune og på Mors er glade for, at vores projekt har vundet. Der har været fuld opbakning hele vejen igennem.”

Han tilføjer, at man i kommunen håber på, at sommerfugleparadiset vil kunne tiltrække turister fra næste år.

Byarealer kan være med til at sikre sommerfugle

Sommerfuglene har det hårdt

Hjælpen til sommerfuglene kommer på et belejligt tidspunkt. 2017 var nemlig et hårdt år for de danske sommerfugle. 49 ud af 69 almindelige danske sommerfuglearter gik tilbage sammenlignet med 2014-2016. Det viser tal fra Naturbasens Sommerfugleatlas.

32 ud af 77 sommerfuglearter var samtidig på Den Danske Rødliste, en årlig liste over truede danske dyre- og plantearter, som bliver udgivet af forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Udover projektet i Morsø Kommune har et projekt i Gjern Bakker i Silkeborg Kommune også vundet 100.000 kroner.

Video: Sådan kan du tiltrække sommerfugle